Dopravní výchově svých dětí by měli rodiče věnovat zvláštní pozornost už odmala, jelikož právě děti jsou nejčastěji tou nejzranitelnější skupinou osob účastnících se silničního provozu.
Komunikace
Děti je potřeba s pohybem na pozemních komunikacích dobře informovat. A to v každé situaci, ať už jdete s dítětem pěšky a jste v roli chodců, nebo jedete autem a jste v roli řidiče a pasažéra. Stejně tak je nutné s dětmi hovořit o pohybu na silnici, když jedou na kole, koloběžce, odrážedle, či jiném prostředku.přechod pro chodce.png
Od batolecího věku je dobré dětem vštěpovat zásady bezpečnosti pohybu na komunikacích, povídat jim, jaké situace mohou nastat, jaká hrozí nebezpečí, co jednotlivé symboly a dopravní značení na silnicích či podél silnic znamenají apod.
Zvláštní pozornost je potřeba věnovat přecházení vozovky. Děti se snadno zapovídají, zejména jdou-li ve skupině se svými kamarády a často přechází silnici kde nebo kdy nemají a dochází ke zbytečným nehodám.
Výbava a bezpečnost 
Nezbytnou součástí jízdy v autě jsou bezpečnostní pásy a dětská autosedačka (do výšky 150 cm nebo do hmotnosti 36 kg). Každý rodič by měl dbát na to, aby jeho dítě bylo správně upoutáno. V případě jízdy na kole, odrážedle atd., by měli rodiče trvat na správně nasazené helmě, přestože děti často helmu odmítají. Je potřeba jim vysvětlit, jaké důsledky může jejich počínání mít.
Vždy byste jako rodiče měli myslet na to, zda jste s dětmi vidět a přizpůsobit tomu výbavu, tzn. světla, reflexní a bezpečnostní prvky.
Součástí dopravní výchovy a bezpečnosti by měla být i první pomoc, vždy však vysvětlená adekvátně věku dítěte.cyklista s helmou.jpg
Jak děti a mládež instruovat
Dopravní výchově dětí je dobré se věnovat v jednotlivých etapách jejich života, speciálně se zaměřit na předškolní děti, žáky základních a středních škol. Vždy danému věku přizpůsobit téma, způsob komunikace apod.
Pro nejmenší, případně pro děti mladšího školního věku se zdá být vhodné využití dopravních hřišť, kde si mohou mnoho situací z běžného dopravního života vyzkoušet a naučit se v daných situacích jednat.
Pro starší děti či středoškoláky je vhodné pořádat různé soutěže, kde budou studenti lépe motivováni ke spolupráci a kde si budou moci vše vyzkoušet. Dobré je využití různých interaktivních metod výchovy.