Pokud v manželství není něco v pořádku a nejlepším řešením je rozvod, pak v případě, že ve vztahu hrají roli děti, je soud o svěření do péče podmínkou pro rozvod manželství. Jeho součástí je samozřejmě vyměření výživného. Víte ale, že výživné po vás může požadovat po rozvodu  bývalý manžel nebo manželka pro svou osobu?
 euromince
Jak je to možné?
Jednoduše. Každý z manželů má nárok na udržení životní úrovně, kterou měl za doby trvání manželství. Nejedná se tedy pouze o to, aby po rozvodu měl dotyčný co jíst a pít. Jde také o to, aby si mohl dovolit ošacení, bydlení a třeba i nějaké to sportovní či kulturní vyžití.
 
Snadné počty
Každý z manželů má své příjmy. Pro příklad oba manželé mohou vydělávat 20tisíc korun. Celkový příjem domácnosti tedy činí 40tisíc. Budou odečteny nezbytné výdaje, jako je například nájemné, strava atd. Počítejme tedy například 10tisíc korun. Zbytek se vydělí dvěma a na tuto částku má každý z manželů nárok.
 
Kdy může k této situaci dojít?
Po rozvodu, pokud jeho vlivem nebo vlivem manželství nebude jeden z manželů schopen se o sebe postarat, uživit se.

Co když bývalý manžel/ka vstoupí znovu do manželství?
V tomto případě samozřejmě nárok na vyplácení výživného zaniká.

Každý měsíc nebo jednoráz?
Záleží na dohodě mezi bývalými manželi. Výživné lze zasílat každý měsíc, domluvit se na jednorázovém zaplacení.
 rodinné právo
Pozor, nárok máte i jako neprovdaná matka samoživitelka
Pokud bude matka chtít, může od otce svého dítěte vyžadovat výživné nejen pro něj (samozřejmost), ale také pro sebe a to až na dobu dvou let věku dítěte. Dále od něho můžete vyžadovat podílení se na výdajích v těhotenství (těhotenské oblečení, léky, placená vyšetření).

Kde žádat?
Nejjednodušší samozřejmě je varianta dohody, kdy se na výživném shodnete. Pokud se takto nestane, žádá se u soudu a při sepisování návrhu není na škodu využít služeb právníků.