Především to je o tom, aby měl personalista přehled o všem, co se kolem náboru nových pracovníků děje. Dost těžko lze postavit k pásu vysokoškolsky vzdělaného člověka, a druhého s nedokončenou základní školou dát do kanceláře. Tedy, pokud tam nebude uklízet, ale to nemáme na mysli.
Každý má, nebo by měl zastávat jistou pozici, která odpovídá jeho vzdělání, potažmo zaměření. A to měli právě hlídat lidé z personálního oddělení. Pokud toto zůstalo, změnil se název práce s lidmi jako takovými. Dříve se to nějak neřešilo, ale protože vše musí být nazýváno nyní moderně a pokud možno anglicky, hovoříme dnes o managementu. Konkrétně v našem případě jde o management lidských zdrojů. To je, ale vznešený název že?
Stará dílna
Výše zvýrazněný odkaz se týká nejmodernějšího softwaru, který dokáže uhlídat to, co někdy nezvládala armáda pracovníků v oddělení pro příjem nových lidí. Nyní prakticky nemusí ani existovat, protože tento počítačový program dokáže uhlídat naprosto vše. Tedy hlavně volná místa a to, jaké je třeba mít na tuto pracovní pozici vzdělání. Samozřejmostí je hlídání dalších požadavků. Jaké tím máme na mysli? Inu, jakékoli. Napříkladjazykové vzdělání, tedy třeba znalosti angličtiny, finštiny, nebo nářečí Horní Volty. Také například řidičský průkaz a jaké skupiny, praxi v něčem nebo s něčím, a tak dále a tak dále.
Zaměstnanci v hale
Další vymožeností je hlídání odchodu pracovníků z podniku. Tedy již podle zvolené možnosti upozorní například čtvrt roku předem, že paní XY opouští své místo svačinářky v kancelářích těch a těch. Lze tedy najít nového zaměstnance již s velkým předstihem a klidně s ním i uzavřít smlouvu. I ty se samozřejmě v programu nacházejí.
Přehled zaměstnanců je velmi důležitý, už proto, aby byla práce s lidmi, tedy management s nimi, snazší a dalo se lépe reagovat na případné fluktuace. Což je jistě velký přínos sám o sobě.