Mobilní telefony Samsung S7 Edge patří k nejpopulárnÄ›jším smartphonům díky pÅ™ijatelné cenÄ›, velmi solidní hardwarové výbavÄ› a Å¡piÄkovému továrnímu provedení celé konstrukce. Jsou vhodné pro nároÄné aplikace a každodenní využívání, s odolností vůÄi vodÄ›, vlhkosti a prachu, kdy jsou zajiÅ¡tÄ›né krytím dle standardu IP68.

mobil a tablet

Bohužel se také stává, že se pokazí krycí sklo Äi přímo pod sklem dotykový displej. Je to ta nejzranitelnÄ›jší Äást mobilu, která se může poÅ¡kodit pÅ™i pádu na zem, na tvrdou podložku, a to i pomÄ›rnÄ› z nízké výšky. SamozÅ™ejmÄ› je doporuÄováno používat ochranný kryt, ale jsou situace, kdy mobil vypadne z aktovky, z kapsy, z batůžku Äi z ruky v okamžiku, kdy jej kryt nechrání, anebo pouze ÄásteÄnÄ›.

mobil Samsun

Sklo není displej

NÄ›kteří lidé se mohou domnívat, že dotykový displej je to, po Äem pÅ™ejíždíme prsty a provádíme vÅ¡echny potÅ™ebné operace, ale není tomu tak. Každý displej je opatÅ™en ochranným sklem a jsou situace, kdy napÅ™. praskne jen sklo a displej zůstává funkÄní. V tu chvíli staÄí vymÄ›nit jen sklo a oprava vychází mnohem levnÄ›ji, ovÅ¡em doporuÄuje se výmÄ›nu skla provést ihned, neboÅ¥ dalším používáním displeje i pÅ™es prasklé sklo může dojít k jeho nevratnému poÅ¡kození.

Stane-li se vám takováto nehoda, je výmÄ›na displeje Samsung S7 Edge nebo jen výmÄ›na krycího skla vždy levnÄ›jší, než pořízení nového telefonu, jehož životnost jeÅ¡tÄ› neskonÄila a má pÅ™ed sebou jeÅ¡tÄ› dlouhé období funkÄnosti.

Servisní pracovníci mÄ›ní poÅ¡kozené díly za originální od výrobce Samsung a používají takové pracovní postupy, které váš telefon opÄ›t uvedou do původního stavu, a navíc poskytují záruku na provedenou práci i náhradní díly. Zvažte tedy vÄas, pokud se vám nÄ›jaký karambol pÅ™ihodí, pÅ™ed nákupem nového mobilu zachovat ten stávající, na který jste zvyklí, a máte v nÄ›m citlivá data a oblíbené aplikace.