Asi každému je jasné, že automobil není zrovna levná investice, zvláštÄ› pokud kupujeme nový model. Proto je jasné, že chceme, aby nám vydržel sloužit bez poruchy co nejdéle. K tomu nám dopomůže i jeho pravidelné ÄiÅ¡tÄ›ní a umývání. JistÄ›, pro mnoho lidí, pÅ™edevším pak mužů, je mytí auta nÄ›co jako rituál. Jen málokdo si vÅ¡ak uvÄ›domuje, jak je vlastnÄ› důležité. Na první pohled by se totiž zdálo, že Äistota na výkon automobilu takový vliv nemá. Když se vÅ¡ak nad tím zamyslíme, zjistíme, že to není tak docela pravda.

 

ruÄní mytí auta

 

V první Å™adÄ› je nutné si uvÄ›domit, že rÄení „Äistota půl zdraví“ neplatí jen o lidech. Každá neodstranÄ›ná Å¡pína se totiž pomalu, ale jistÄ› stále více „zažírá“ do karoserie Äi do skla, které následnÄ› poÅ¡kozuje. To platí zvláštÄ› o agresivnÄ›jších látkách, jako jsou například exkrementy ptáků. Tím v nich vytváří drobné, pouhým okem v podstatnÄ› neviditelné dírky. Pokud se tyto nachází na kapotÄ›, může se jimi do motoru dostat voda, aniž bychom si toho vÅ¡imli. O tom, že to je skuteÄnÄ› problém, asi není potÅ™eba hovoÅ™it.

 

mytí auta v myÄce

 

Na druhou stranu je vÅ¡ak pravdou, že příliÅ¡ Äasté drhnutí stírá ochrannou voskovou vrstvu i lak, podobnÄ› jako neustálé mytí mýdlem odstraňuje ochranný film na kůži. To karoserii oslabuje a Äiní ji náchylnÄ›jší k poÅ¡kození. Je proto dobré najít mezi tÄ›mito dvÄ›ma extrémy rovnováhu.

 

Zde samozÅ™ejmÄ› záleží na tom, jakým podmínkám je náš vůz vystaven. Pokud jej v podstatÄ› pouze garážujeme, není mytí potÅ™eba příliÅ¡ Äasto. V případÄ›, že je neustále venku, aÅ¥ už parkuje Äi jezdí v obtížném terénu, je vhodná ÄastÄ›jší údržba. Ta má ostatnÄ› i tu výhodu, že si pÅ™i ní můžeme vÅ¡imnout drobných poÅ¡kození dříve, než udÄ›lají nÄ›jakou neplechu.

 

RozhodnÄ› je to tedy nÄ›co, co bychom v žádném případÄ› nemÄ›li podceňovat, zvláštÄ› ne, pokud si naÅ¡eho auta ceníme. NehledÄ› na to, že Äistý vůz vypadá mnohem lépe, což je rozhodnÄ› také plus.