Víte, co je to ČSN? Jsou to technické normy, které vám zaručují, laicky řečeno, že šroubek a matička na sebe budou pasovat, i když šroubek se vyrobí v jedné firmě a matička úplně v jiné. Technické normy jsou rozměrové, ale i materiálové. Každý výrobce je povinen normy dodržovat a tím pádem můžou jednotlivé součástky na nějaký větší výrobek, třeba auto, vyrábět na různých místech České republiky, ale když se součástky potkají na montážní lince, budou všechny do sebe zapadat jako dokonalé puzzle.

šroub

Technické normy nedefinují jen drobné strojnické součástky, jako jsou ony šrouby a matičky, ale určují pravidla i pro kolejová vozidla, letectví, hutnictví, potravinářská zařízení, zkrátka na úplně všechna odvětví výroby. Pokud se něco vyrábí, musí to splňovat danou normu. Norma určuje jak materiál, každá ocel má přesně definované složení všech prvků, ale také určuje standardizované rozměry. Toto je velká výhoda u výrobků, které mají univerzální použití. Např. taková paleta, na které se převáží zboží paletovým vozíkem. Ať vám přivezou zboží odkudkoliv a bude to dřevěná nebo plastová paleta, můžete si být jistí, že váš paletový vozík přesně zapadne do převážecích kapes a paletu bez problémů nabere, nadzvedne a odveze do skladu.

palela

Každý výrobce je ze zákona povinen dodržovat technické normy. Normy mu také přikazují, jakými zkouškami musí jeho výrobek projít, aby jej mohl nabízet zákazníkům a pokud si koupíte třeba mixér, měli byste k němu dostat návod k použití a v jeho závěru bude výčet norem, které výrobek splňuje. Normy samozřejmě kladou důraz i na bezpečí, a ta i elektrotechnika má své přísné normy. Když se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte spoustu výrobků, které vyrobil člověk. Všechny jsou vyrobené podle technických norem, které zajišťují, že budou bezpečné a budou plnit bezchybně svou funkci.